BESYO kesin kayıtları hakkında !!!

22.08.2017

Yüksekokumuz kesin kayıtları 10 günlük bayram tatili nedeniyle 25 Ağustos 2017 Cuma günü saat 17:30'da bitecektir.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) 2017 YGS ve 2017 LYS Sonuç belgeleri

b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

c) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

(Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2016 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.)

 d) II. Öğretim öğrencileri için katkı payının ödendiğine dair banka dekontu

(Yeni kayıt yaptıran 2. Öğretim öğrencileri  577,50 TL.  harç ücretlerini

TC. Ziraat Bankası Bartın şubesi  TR 24000 10000 52 51609669 5001 

 nolu hesaba “ BESYO 2. Öğretim harç ücreti”  açıklamasını yazdırıp yatıracaklardır.)

e) 29 Yaşını doldurmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi,

f) 6 Adet vesikalık 4,5x6 boyutunda fotoğraf.

g) Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) : (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak ve “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine kayıt yaptırmasında herhangi bir sakınca yoktur.” ibaresi bulunacak.)

 ( Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu), Rapor vermek için yeterli sayıda doktoru bulunan Özel Hastanelerden de alınabilir.)

h) Kayıttan önce belirlenip, üniversitemiz tarafından ilan edilecek diğer belgelerin asılları veya üniversitemizden onaylı suretleri.

Not: İstenen belgelerde değişiklik olması durumunda kayıt tarihinden önce Yüksekokulumuzun internet sayfasında gerekli belgeler ilan edilecektir. 

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

*Asıl aday listesinde yer alıp bu kılavuzda ilan edilen kayıt tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez.

 

*Yüksekokulumuza asıl olarak yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları
22-25 Ağustos 2017 (Saat 17:30’a kadar) tarihlerinde mesai saatleri içerisinde, Yüksekokulumuzda yapılacaktır.

 

Kontenjan dolmadığı takdirde kayıtlar 29 Ağustos 2017    tarihinde yapılacak ilanlara göre yedek listeden sırayla yapılacaktır.

Yedek listede adı bulunup da belirtilen gün ve saatte başvuruda bulunmayan adaylar haklarını kaybetmiş sayılır.

 

* Asıl aday, kayıt süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde, yerine ilk sırada bulunan yedek adaya kayıt hakkı verilecektir. Yedek aday listesinde yer alıp bu kılavuzda ilan edilen kayıt tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt ve yedeklik hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. 

 

* Kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine yedek listesinden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları ise 8 Eylül 2017 tarihinde saat 17.30 a kadar yapılacaktır.

 

 Açıklanan yedek liste kaydından sonra yine de kontenjan dolmazsa kılavuzun “ÖNEMLİ TARİHLER” tablosunda belirtilen 2. Yedek listeler açıklanacak ve kalan kontenjanlara adaylar puan sırasına göre sıralanıp kayıt yapılacaktır.

 Yüksekokulumuz web sitesinden açıklanan yedek listeler resmi duyuru niteliğindedir.  Web sitesindeki yedek liste duyurularından başka duyuru ve bildirim yapılmayacaktır. Adaylar web sitesindeki duyuruları takip etmek zorundadır.

 

* Kesin kayıtlardan sonra 2 yedek liste açıklanacak, kontenjan durumuna bakılmaksızın bu 2 listeden sonra başka bir yedek listesi açıklanmayacaktır.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERTEDEN KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 

Başvurusu kabul edilen adayın kaydının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması gerekir.

a) Adayın, üniversite tarafından yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olduğunu

ya da TÖMER’in A veya B dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı,

b) Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı,

c) Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C.Milli Eğitim      Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi aslı,

d) Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,

e)  Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,

f)  Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, (öğrenim ücretleri kılavuzda belirtilmiştir.

g)  Teminatın bloke edildiğini gösteren banka dekontu, (teminat miktarı kılavuzda belirtilmiştir.)

ğ) Öğrenim ikamet izin belgesi(Öğrenci, kayıt yaptırdıktan sonra en geç bir ay içerisinde kayıt yaptırdığı akademik birime teslim edecektir.)

ı) Varsa her hangi bir devlet üniversitesi tarafından yapılan YÖS sınavını kazandığına dair belge.

f) 6 Adet vesikalık 4,5x6 boyutunda fotoğraf.

g) Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) : (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak ve “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine kayıt yaptırmasında herhangi bir sakınca yoktur.” ibaresi bulunacak.)

Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © 2016