Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programının açılmasına karar verildi.

Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programının açılması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldü. Son yıllarda da ana dili farklı insanlar tarafından, yabancı dil olarak öğrenilmek üzere gittikçe artan bir talep olduğunu belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bu programla Türkçenin çok daha geniş kitlelere doğru yöntemlerle ve yetkin uzmanlarla öğretilmesini amaçladıklarını söyledi. Yurtdışındaki Türk ve Akraba Topluluklardan gelen öğrencilere Türkçe öğretebilecek nitelikli insan kaynağının da yetişeceğini vurgulayan Rektör Uzun, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç şahsında tüm YÖK üyelerine teşekkür etti.

Haberin Fotoğrafları