2012 Yılı Genel Öğrenci Raporu

Son dört yıla ait Öğrenci Sayıları Dağılımı

2012 Yılı ÖSYS Adayların Yükseköğretim Programlarına İlişkin Tercihleri

2012 Yılı ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük PuanlarıBartın Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © 2016