2015 Yılı ÖSYS Adayların Yükseköğretim Programlarına İlişkin Tercihleri 

2015 Yılı ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük  Puanları 

2015 Yılı ÖSYS Adayların Yükseköğretim Programlarına İlişkin Tercihleri 

 

Bazı İstatistikler Veriler (26.11.2015)

 

1-Yıllara göre Öğrenci Sayıları Dağılımı

2-Yıllara göre Öğretim Faaliyetinde Bulunan Akademik Birimlerin Dağılımı

3-2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yatay Geçiş ile Giden ve Gelen Öğrenci Sayıları

4-Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayılarının Akademik Birimlere ve Ülkelere Göre Dağılımı

5-Üniversitemizce Öğrencilerimize Sağlanan Burs vb. Mali Destekler

6-Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayıları   

7-Öğrencilerin Eğitim Düzeylerine ve Cinsiyetlerine göre Dağılımı

8-Öğrenci Sayılarının Akademik Birimlere Göre Dağılımı

9-Yıllara göre Kontenjanlar ve Kayıt Bilgileri 

10-Üniveristemiz Öğrencilerinin Bölgelere ve İllere göre Dağılımı

11-Mezun Öğrenci Sayılarının Yıllarara göre ve Akademik Birimlere göre Dağılımı
Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © 2016