2016 Yılı ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük  Puanları

2016-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Adayların Yükseköğretim Programlarına İlişkin Tercihleri

2016-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Adayların Yükseköğretim Programlarına İlişkin Tercihleri

Aktif Pasif ve Açılması Muhtemel Bölüm ve Programlar

BAZI İSTATİSTİKSEL VERİLER (29.11.2016)

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Yıllara Göre Akademik Faaliyetlerde Bulunulan Birimler

Yatay Geçiş İle Gelen ve Giden Öğrenci Sayıları

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları

Bölgelere göre Öğrenci Sayıları Dağılımı Tablosu (EXCEL)

Bölgelere göre Öğrenci Sayıları Dağılımı Grafiği (RESİM)

Öğrencilere Tanınan Burs İmkanları

Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayıları

Eğitim ve Cinsiyet Düzeylerine göre Öğrenci Sayıları Dağılımı

Öğrenci Sayılarının Akademik Birimlere göre Dağılımı

Yıllara göre Kontenjanlar ve Kayıt Bilgileri

Yıllara ve Akademik Birimlere göre Mezun Öğrenci Sayıları

Yıllar itibariyle öğrenci sayıları, mezun öğrenci sayıları, yerleşkelere göre sayılar ve bölüm-program sayılarını içeren tablolar

Yıllara Göre Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © 2016