İlahiyat Alanında Lisans Tamamlama Hakkı Kazanan Öğrencilerinin Dikkatine

İlahiyat alanında lisans tamamlama programını kazanan öğrencilerimiz 13 – 20 Eylül 2018 tarihleri arasında aşağıdaki belgeler ile Kutlubey Yazıcılar Kampüsünde bulunan İslami İlimler Fakültesinde kayıt yaptırabilirler.

Gerekli Belgeler

Yerleşti Belgesi

Önlisans Diplomasının aslı veya onaylı örneği

Önlisans Not Durum Belgesi (Transkript)

Önlisans onaylı ders içeriklerini gösterir belge.

1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden alacakları askerlik durum belgesi

Öğrenim ücreti/katkı payının ödendiğine dair banka dekontu ya da makbuzu

Kayıtla ilgili Önemli Notlar

Kayıt için şahsen başvurmanız ya da noterden vekalet vereceğiz kişi aracılığıyla kayıt yaptırabilirsiniz.

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez

Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri İle ilgili Önemli Notlar

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri 13 – 20 Eylül 2018 tarihlerin arasında Ziraat Bankası ya da Halk Bankası Atm lerinden ya da internet bankacılığından kimlik numaranız ile yatırabilirsiniz.

Yatırılacak ücretler: Normal Öğretim için; 142,00 TL – İkinci Öğretim ; 513,50 TL 

İlahiyat Önlisans Mezunlarının İlahiyat Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'a ulaşmak için tıklayınız.

İlahiyat Lisans Tamamlama hakkında Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız.