image/svg+xml
image/svg+xml

Görüş Yazıları

117- Farabi Değişim Programı Konulu YÖK Yazısı
116- Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği Konulu YÖK Yazısı
115- Askerlik Erteleme İşlemleri Konulu YÖK Yazısı
114- Nükleer Alanda Eğitim ve Öğretim Programlarının Açılması Konulu YÖK Yazısı
113-Azami Süre Konulu YÖK Yazısı
112-E-Transkript Konulu YÖK Yazısı
111-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Konulu YÖK Yazısı
110-2021 Mühendislik Tamamlama Hakkında YÖK Yazısı
109-Azami Süresi Sona Eren Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri Hakkında YÖK Yazısı
108-Azami Süreler Sonunda Devam Koşulunu Sağlamayan Dersler Hakkında YÖK Yazısı
107-Azami Süreler Sonunda Ek Sınav Hakkı/Proje Dersleri Hakkında YÖK Yazısı
106-Azami Süreler Sonunda Devam Koşulunu Sağlayamayan Başarısız Dersler Hakkında YÖK Yazısı
105-Azami Süresi Sona Eren Ön Lisans ve Lisans Programı Öğrencileri Konulu YÖK Yazısı
104-Azami Süre Sonunda İlişik Kesme Konulu YÖK Yazısı

103-Uzaktan Öğretimle Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Derslerinin Verilmesi Hakkında YÖK Yazısı
102-Hemşirelik Anabilim Dalında Yer Alan Programların YOKSİS Veri Tabanı İle Uyuşmaması Konulu YÖK Yazısı
101-06.07.2021 Tarihli Sağlık Meslek Mensubu Diploma Tescili Konulu YÖK Yazısı
100-Uygulamalı Eğitimler Konulu YÖK Yazısı
99-Çift Anadal Konulu YÖK Yazısı
98-2021 DGS Kayıt İşlemleri Konulu YÖK Yazısı
97-2021 YKS Kayıt İşlemleri Konulu YÖK Yazısı
96-(7+1) ve (3+1) İş Yeri Uygulaması Konulu YÖK Yazısı
95-6569 Sayılı Kanun / Azami Sürelerin Başlangıç Tarihleri Konulu YÖK Yazısı.
94-Ders Tamamlama Konulu YÖK Yazısı
93-Yatay Geçiş Yönetmeliği Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri-8. Madde Konulu YÖK Yazısı
92-Yabancı Uyruklu Öğrenciler İle Yurtdışından Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapmış Öğrencilerin Çift Anadal Yapmaları Hakkında YÖK Yazısı
91Tıp Fakültesinden Ayrılanlar Hk. Konulu YÖK Yazısı.
90-2021 DGS Şartlı Kayıt Konulu YÖK Yazısı
89-Yabancı Dil Dersi Muafiyeti Konulu YÖK Yazısı
88-Özel Yetenek Sınavı Engelli Adaylar Konulu YÖK Yazısı
87-26.07.2021 Tarihli Ders Tamamlama Konulu YÖK Yazısı (Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar)
86-09.07.2021 Tarihli Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Programların Kontenjanlarına ve Baraj Puanlarına İlişkin YÖK Yazısı
85-02.07.2021 Tarihli Yurtdışından Yurtiçine Yatay Geçişler/Başarı Sırası Konulu YÖK Yazısı.
84-01.07.2021 Tarihli Yurtdışından Lise Diploması Almış T.C. Uyruklu Öğrenciler Konulu YÖK Yazısı
83-21.06.2021 Tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Uzaktan Öğretim Yoluyla Alınan Belgelerin Denklik İşlemleri Hk. Konulu Yazısı.
82-20.05.2021 Tarihli 7143 Sayılı Kanun'la Kayıt Hakkı Kazanan Tezsiz Yüksek Lisans Mezunlarının Doktora Programına Başvuruları Konulu YÖK Yazısı
81-20.05.2021 Tarihli Azami Süreler Sonunda Devam Koşulunu Sağlayamayan Başarısız Dersler Konulu YÖK Yazısı
80-20.05.2021 Tarihli Bölüm/Program Açılmasının Değerlendirilmesi Konulu YÖK Yazısı
79-18.05.2021 Tarihli Azami Süreler Sonunda Ek Sınav Hakkı/Proje Dersleri Hk. YÖK Yazısı
78-12.04.2021 Tarihli Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Tarafından Öğrenim Ücretleri Karşılanacak Okulların Listesi Hakkındaki YÖK Yazısı
77-22.02.2019 Tarihli İlahiyat Lisans Tamamlama Diploma Konulu YÖK Yazısı.
76-02.04.2021 Tarihli Anabilim Dalı Ad Değişikliği Konulu YÖK Yazısı
75-17.02.2021 Tarihli 2021 YKS Kılavuzu Koşul Değişiklikleri Konulu YÖK Yazısı.
74-Yüksekokul Kapatılması Konulu YÖK Yazısı
73-30.03.2021 Tarihli Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanları / Esasları Konulu YÖK Yazısı
72-26.03.2021 Tarihli Öğrenci E-Posta Bilgileri Konulu YÖK Yazısı
71-25.03.2021 Tarihli Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Suriye Uyruklu Öğrencilerin Katkı Payı Ödemesi Konulu Yazısı
70-25.03.2021 Tarihli YÖKSİS Mezuniyet Kayıtları Konulu YÖK Yazısı
69-12.03.2021 Tarihli Azami Süreler Sonunda Devam Koşulunu Sağlamayan Dersler Konulu YÖK Yazısı.
68-21.01.2021 Tarihli Çift Anadal Programı Hk. Konulu YÖK Yazısı
67-Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Göreve Başlama,Görevden Ayrılış İşlemleri Kılavuzu
66-Uluslararası Öğrencilerin Türkçe Dil Yeterlilikleri Hk. Üniversitemiz Yazıları
65-Çift Anadal Programından Kayıt Silinmesi Konulu Yök Yazısı
64-Yeni Kimlik Bilgilerine Göre Diplomanın Yeniden Tanzim Edilmesine İlişkin Mahkeme Kararı
63-09.11.2020 Tarihli Yurtdışından Yurtiçine Yatay Geçiş Konulu YÖK Yazısı
62-06.11.2020 Tarihli Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından Yararlanan T.C. Vatandaşları Konulu YÖK Yazısı
61-26.10.2020 Tarihli Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın Türkiye Mezunlar Bilgi Formları Hakkında Konulu Yazısı
60-19.10.2020 Tarihli 2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Konulu YÖK Yazısı
59-16.10.2020 Tarihli Uluslararası Öğrenci Kayıtları Konulu YÖK Yazısı
58-08.10.2020 Tarihli 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve 2020 Mühendislik Tamamlama Kayıt İşlemleri Konulu YÖK Yazısı
57-17.09.2020 Tarihli Yurtdışından Yurtiçine Yatay Geçişler KKTC Konulu YÖK Yazısı
56-02.09.2020 Tarihli 2020 YKS Kayıt İşlemleri Hakkında YÖK Yazısı
55-01.09.2020 Tarihli Uluslararası Öğrenci Kabul Süreçleri Konulu YÖK Yazısı
54-31.08.2020 Tarihli 2020 YKS Kayıt İşlemleri Konulu YÖK Yazısı
53-27.08.2020 Tarihli 2020 DGS Şartlı Kayıt Konulu YÖK Yazısı
52-27.08.2020 Tarihli 2020 YKS Kayıt İşlemleri Konulu YÖK Yazısı
51-24.08.2020 Tarihli Yurtdışından Yurtiçine Yatay Geçiş Konulu YÖK Yazısı.
50-19.08.2020 Tarihli Özel Yetenek Yerleştirme İşlemleri Konulu YÖK Yazısı
49-07.08.2020 Tarihli Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanlarının Değerlendirilmesi Konulu YÖK Yazısı
48-07.08.2020 Tarihli K.K.T.C. Uyrukluların Özel Yetenek Sınavlarına Başvurularının Kabulü Konulu YÖK Yazısı
47-17.07.2020 Tarihli Öğrenci Disiplin Cezaları Konulu YÖK Yazısı
46-16.07.2020 Tarihli Ortak Dersler Bölümü Konulu YÖK Yazısı
45-24.06.2020 Tarihli Uzaktan Öğretimle Verilecek Dersler Konulu YÖK Yazısı
44-31.05.2020 Tarihli KKTC-Yatay Geçiş Konulu YÖK Yazısı
43-29.05.2020 Tarihli Pandemi-Uluslararası Öğrenciler Konulu YÖK Yazısı
42-29.05.2020 Tarihli Yurtdışından Yurtiçine Yatay Geçiş Konulu YÖK Yazısı
41-22.05.2020 Tarihli Pandemi Dönemi Ölçme Değerlendirme İlkeleri Konulu YÖK Yazısı
40-11.05.2020 Tarihli Covid-19 Tedbirler Konulu YÖK Yazısı.
39-17.04.2020 Tarihli 100/2000 YÖK Doktora Bursu- Kayıt Donduran Öğrencilerin Burs İadeleri Hakkında YÖK Yazısı
38-100/2000 YÖK Doktora Bursu (Saatlik,Sözleşmeli, Yarı Zamanlı, Kadrosuz) Öğretim Elemanları Hakkında YÖK Yazısı
37-09.04.2020 Tarihli Derslerin Uygulama Eğitimleri Konulu YÖK Yazısı
36-07.04.2020 Tarihli Öğretmenlik Uygulamaları Konulu YÖK Yazısı
35-02.04.2020 Tarihli 2020 YKS Bölüm/Program Açma Başvuru Tarihleri Konulu YÖK Yazısı
34-02.04.2020 Tarihli YÖK Destek Bursu Öğrencilerinin Salgın Sebebiyle Kayıt Dondurmaları Hakkında YÖK Yazısı.
33-02.04.2020 Tarihli 100/2000 YÖK Doktora Bursu Öğrencilerinin Salgın Sebebiyle Kayıt Dondurmaları Hk. YÖK Yazısı
32-02.04.2020 Tarihli 2020 YKS Bölüm / Program Açma Başvuru Tarihleri Konulu YÖK Yazısı
31-31.03.2020 Tarihli Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma) Konulu YÖK Yazısı
30-20.03.2020 ve 26.03.2020 Tarihli Yazılarına Göre Lisans Bölüm/Program Adları Konulu YÖK Yazısı.
29-09.03.2020 Tarihli Sınavsız İkinci Üniversite Kapsamında Yatay Geçiş Hk. Konulu YÖK Yazısı.
28-28.02.2020 Tarihli 2020 YKS Kılavuzu Konulu YÖK Yazısı.
27-26.02.2020 Tarihli Çap-Yandal Hk. Konulu Çap-Yandal öğrencilerinin İntibak ve Muafiyet İşlemleri hakkındaki Üniversitemiz Yazısı.
26-19.02.2020 Tarihli Emeklilik İşlemleri Konulu Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Yazısı.
25-12.02.2020 Tarihli Personel Uyum Eğitimi Konulu Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Yazısı
24-06.02.2020 Tarihli Ortak Dersler Bölümü Görüş Talebi Konulu YÖK Yazısı
23-06.02.2020 Tarihli Çift Anadal/AKTS Yargı Kararı Konulu YÖK Yazısı
22-03.02.2020 Tarihli Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Denklik Modülü Yazısı
21-19.11.2019 Tarihli Lisansüstü Program Kontenjanları Konulu YÖK Yazısı
20-19.11.2019 Tarihli Öğrenci Sınav Sonuçlarının Paylaşılmaması Hakkındaki Rektörlük Yazısı
19-13.11.2019 Tarihli 667 Sayılı KHK ile İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı Konulu YÖK Yazısı
18-Tez Düzeltme Süreci/Azami Süre Konulu Yök Yazısı
17-Çift Anadal–Yandal Başvuruları Hakkındaki Üniversitemiz Yazısı
16-2019 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına Süresi İçerisinde Kayıt Yaptıramayanlar Hakkındaki YÖK yazısı. 
15-Tek Ders Sınavı Hakkındaki  Üniversitemiz yazısı.
14-Çeşitli Nedenlerle Süresi İçerisinde Kayıt Yaptıramayan Öğrenciler Hakkında YÖK yazısı.
13-3713 Sayılı Kanun-Özel Ögrencilik Konulu YÖK yazısı
12-Yarıf Pasif Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açılması Konulu YÖK yazısı.
11-Geç Mezun Olacak Yabancı Uyruklu YÖK Görüş Yazısı
10-GRE ve GMAT sınavlarının ALES'e eşdeğer olup olmadığına dair YÖK yazısı.
9-Mezun olduktan sonra Türk Vatandaşı olanlara yeniden diploma düzenlenmesine ilişkin YÖK Yazısı.
8-2019 Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları Konulu YÖK Yazısı.
7-Yurtdışından Yurtiçine Yatay Geçişler Konulu YÖK Yazısı.
6-2019 İlahiyat Lisans Tamamlama Konulu YÖK Yazısı.
5-7+1 Uygulamalı İş Yeri Eğitimi Konulu YÖK Yazısı.
4-22.01.2019 Tarih ve Yüksek Lisans Programı Açılması Konulu YÖK Yazısı.
3-2019 DGS Şartlı Kayıt Konulu YÖK Yazısı.
2-15.08.2018 Tarihli Bedelli Askerlik Konulu YÖK Yazısı.
1-Tek Ders Sınavına Girme Hakkına İlişkin 27/06/2018 Tarih ve 2018/9 Sayılı Senato Kararı.