image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon, Vizyon ve Görevlerimiz


MİSYON

Öğrenci merkezli; teknolojik yenilikleri etkin kullanan, çalışanların kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yeniliğin desteklendiği, paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip; Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği yaparak eğitim ve öğretime katkıda bulunan, tüm paydaşlarımızın memnuniyetinin üst düzeyde olduğu hizmetleri sunmaktır.

VİZYON

Üniversitemizin eğitim-öğretim etkinliklerinin verimli bir biçimde gerçekleştirilmesinde gerekli bilgi ve kaynaklarını yapısında toplayıp, iç ve dış paydaşların hizmetine en iyi ve hızlı bir biçimde sunabilmektir.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Misyon ve vizyon çerçevesinde; çağın teknolojik değişimlerini yakalayarak, Öğrenci otomasyon sisteminin koordinasyonu sağlamak ve ilk kayıttan mezuniyete kadar süren;

 • Yeni öğrencilerin kayıt işlemlerinin organizasyonu,
 • Her dönem yapılan kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerinin organizasyonu,
 • Her dönem öğrencilerden alınacak katkı payı veya öğrenim ücretinin Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenerek akademik birimlerimizce takibinin sağlanması,
 • Kredi ve burs işlemlerinin takibi,
 • İstatistiksel bilgilerin hazırlanması,
 • Akademik takvimin hazırlanması,
 • Mezuniyet, diploma ve diploma eki basım işlemleri,
 • Kimlik basım işlemleri,
 • Birimin insan kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak ve çalışanlar arasında işbirliğini güçlendirmek,
 • Üniversitemiz yönetmelik ve yönergelerinin hazırlanması ve günün şartlarına göre değiştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Öğrencilerle ilgili her türlü istatistikî bilgileri düzenlemek, yatay-dikey geçiş kontenjan ve ilanlarını vermek,
 • Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yayınlamak,
 • Eğitim-Öğretim ve Öğrenci ile ilgili YÖK, ÖSYM, Valilik, KYK ve diğer kurum ve kuruluşlar ve Üniversitemizin birimleri ile yazışmaların yapılması gibi iş ve işlemlerin yapılmasıdır.
 • Var olan güçlü yönler ile olanaklardan en iyi şekilde ve en üst düzeyde yararlanarak olumsuzlukların ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve izlenecek yolu belirleyerek geliştirmek.