image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz


MİSYON

Öğrenci merkezli; teknolojik yenilikleri etkin kullanan, çalışanların kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip; Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği yaparak eğitim ve öğretime katkıda bulunan, tüm paydaşlarımızın memnuniyetinin üst düzeyde olduğu hizmetler ile Üniversitemizde örnek bir birim olmaktır.

 

VİZYON

Üniversitemizin benimsediği vizyon çerçevesinde eğitim-öğretim etkinliklerinin verimli bir biçimde gerçekleştirilmesinde gerekli bilgi kaynaklarını iç ve dış paydaşların hizmetine en iyi ve hızlı bir biçimde sunabilmektir.AMAÇ VE HEDEFLER

 

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Üniversitemizin akademik birimlerinde öğrenim gören öğrencilerin,  kayıttan mezuniyete kadar geçen süre içerisinde ilgili mevzuat hükümlerine göre özlük işlemlerinin yapılması ve danışmanlık hizmetlerinin eşgüdüm içerisinde yerine getirilmesidir.

Eğitim ve öğretimin akademik alt yapısının iyileştirilmesine katkıda bulunarak kurum içerisinde kalite kültürünü yaygınlaştırmaktır.

 
TEMEL DEĞERLER VE ÖNCELİKLER

TEMEL DEĞERLER VE ÖNCELİKLERİMİZ


 Faaliyetlerin şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışı ile yerine getirilmesinin sağlanması, karar alma ve uygulamada çalışan personelin katılımının ön planda tutulması ve sorumluluk verilmesidir.

Çalışanlara, takım bilinci içerisinde bilgi ve becerilerini artırmasını sağlayacak imkânlar sunarak, katılım ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutmaktır.