image/svg+xml
image/svg+xml

FormlarFRM-0028 İdari Personel Uyum Eğitimi Katılım Formu
FRM-0029 Öneri İstek Memnuniyet Şikayet Formu
FRM-0030 Personel Eğitim İhtiyacı Belirleme Anketi
FRM-0031 Elektronik Posta İstek - Şifre Değişikliği Formu
FRM-0032 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu
FRM-0033 Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
FRM-0034 Telefon Hattı Resmi Görüşme Talep Formu
FRM-0035 Telefon Hattı Tahsis-İptal Talep Formu
FRM-0036 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Gündem Formu
FRM-0037 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Tutanağı
FRM-0038 Akademik Personel Memnuniyet Anketi
FRM-0039 İdari Personel Memnuniyet Anketi
FRM-0040 Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi
FRM-0041 Öğrenci Memnuniyet Anketi
FRM-0047 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Başvuru Formu
FRM-0049 Yemek Bursu Başvuru Formu
FRM-0050 Bütçe Ödeneği Talep Formu
FRM-0051 E-Bütçe Kişi Tanımlama Talep Formu
FRM-0056 Yolluk Ödeneği Talep Formu
FRM-0066 Staj Başvuru Formu
FRM-0072 45 Kredi +1 Ders Alma Başvuru Formu
FRM-0073 Af Başvuru Dilekçesi
FRM-0074 Çakışan Ders-Dersler için Dilekçe Örneği
FRM-0075 Çakışan Sınav-Sınavlar için Dilekçe Örneği
FRM-0076 Çift Anadal-Yandal Başvuru Formu
FRM-0077 Çift Anadal-Yandal Ders Alma Dilekçesi
FRM-0078 Ders Ekle-Sil Formu
FRM-0079 Ders Muafiyet Talep Formu
FRM-0080 Ders Sildirme Formu
FRM-0081 Ders Telafi Formu
FRM-0082 Ek Sınav Müracaat Formu
FRM-0083 Geçiçi Mezuniyet Belge Talep Formu
FRM-0084 Genel Amaçlı Dilekçe Örneği
FRM-0085 Harç Ücreti İade Formu
FRM-0086 İlişik Kesme Formu (Enstitüler için)
FRM-0087 İlişik Kesme Formu (Fakülte-Yüksekokul- MYO'lar için)
FRM-0088 Kayıt Açtırma Formu
FRM-0089 Kayıt Dondurma Başvuru Formu
FRM-0090 Kayıt Sildirme Dilekçesi
FRM-0091 Kopya Tutanağı Formu
FRM-0092 Mazeret Sınavı Başvuru Formu
FRM-0093 Mazeretli Kayıt Yaptırma Talep Formu
FRM-0094 Not Düzeltme Formu
FRM-0095 Not Yükseltme Amacıyla Bütünleme Sınavına Girme Talep Formu
FRM-0096 Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi
FRM-0097 Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu
FRM-0098 Özel Öğrenci Dilekçesi (Giden Öğrenci için)
FRM-0099 Puantaj Cetveli (Staj Yapan Öğrenciler için)
FRM-105 Puantaj Cetveli ve Taahakkuk Bordrosu Çoklu Sayfa (Staj Yapan Öğrenciler için)
FRM-0100 Seçmeli Ders Sildirme Formu
FRM-0101 Sınav Notuna İtiraz Formu
FRM-0102 Staj Formu (Meslek Yüksekokulu)
FRM-0103 Staj Formu (Mühendislik Fakültesi)
FRM-0104 Staj Kabul ve Sözleşme Formu
FRM-0105 Taahakkuk Bordrosu (Staj Yapan Öğrenciler için)
FRM-0106 Tek Ders Sınavı Başvuru Formu
FRM-0107 Transkript İstem Dilekçesi
FRM-0108 Yaz Okulu Ders Alma Başvuru Formu
FRM-0109 Yeni Diploma Talep Formu (Zayi Durumunda)
FRM-0110 Dersi Tekrar Alma Dilekçesi (Genel Not Ortalamasını Yükseltmek için)
FRM-0111 Bitirme Tezi Başvuru ve Değerlendirme Formu
FRM-0112 Staj Formu (Orman Fakültesi)
FRM-0113 Bölüm Açma Başvuru Dosyası Formu
FRM-0114 Ders Değişilik Formu
FRM-0115 Ders Planı Örneği (Lisans Programlar için)
FRM-0116 Ders Planı Örneği (Lisanüstü Programlar için)
FRM-0117 Ders Planı Örneği (Önlinsans Programlar için)
FRM-0118 Kontenjan Talebi Dosyası Formu
FRM-0119 Program İle İlgili Bilgiler Şablonu
FRM-0120 Açık Kimlik Formu
FRM-0121 Aile Durum Bildirim Formu
FRM-0122 Aile Yardım Bildirim Formu
FRM-0123 Analık İzin Formu
FRM-0130 Doğum İzni Dilekçesi
FRM-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi
FRM-0138 Görev Yeri Belgesi Talep Formu
FRM-0142 Hastalık İzin Onayı Formu
FRM-0143 İdari Personel Nakil Talep Formu
FRM-0150 Mal Bildirim Beyannamesi
FRM-0167 Personel İlişik Kesme Belgesi
FRM-0168 Personel Kimliği (Akıllı Kart) İstek Formu
FRM-0169 Personel Nakil Bildirimi
FRM-0172 Kısa Süresi (Saalik) İzin Formu
FRM-0174 Taahhüt ve Kafalet Senedi
FRM-0175 Tebliğ Tebellüğ Belgesi
FRM-0178 Vize Talep Formu
FRM-0182 Yetki Devir Formu
FRM-0183 Yıllık İzin Formu
FRM-0185 Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi
FRM-0186 Yurtdışı İzin Talep Formu
FRM-0190 Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Şifre Talep Formu
FRM-0191 Maaş Promosyon Dilekçesi (Anlaşma sonrası katılım)
FRM-0192 Kurum Dışı Naklen Tayin Talep Dilekçesi (İdari Personel İçin)
FRM-0193 Malzeme Talep Formu
FRM-0240 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Danışman Bildirim Formu
FRM-0241 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi İnceleme Formu
FRM-0242 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi Teslim Tutanak Formu
FRM-0243 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Formu
FRM-0244 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Proje Öneri Formu
FRM-0245 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi Teslim Değerlendirme Formu
FRM-0246 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi Teslim Tutanak Formu
FRM-0247 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Formu
FRM-0248 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Proje Öneri Formu
FRM-0249 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yeterlilik Danışman Bildirim Formu
FRM-0250 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yeterlilik Değerlendirme Tutanağı
FRM-0251 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yeterlilik Sınavı Jüri Öneri Formu
FRM-0252 Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yeterlilik Sınavı Tutanak Formu
FRM-0253 Tezli Yüksek Lisans Programı Danışman Bildirim Formu
FRM-0254 Tezli Yüksek Lisans Programı Danışman Değişikliği Bildirim Formu
FRM-0255 Tezli Yüksek Lisans Programı İkinci Danışman Atama Talep Formu
FRM-0256 Tezli Yüksek Lisans Programı Savunma Sınavı Sonrası Beyan Formu
FRM-0257 Tezli Yüksek Lisans Programı Seminer Dersi Konu Bildirim Formu
FRM-0258 Tezli Yüksek Lisans Programı Seminer Dersi Uygulama Formu
FRM-0259 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Konusu Bildirim Formu
FRM-0260 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Konusu Değişikliği Bildirim Formu
FRM-0261 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
FRM-0264 Lisansüstü Ders Telafi Dilekçesi
FRM-0265 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Değişiklik Formu
FRM-0266 Doktora Programı Danışman Bildirim Formu
FRM-0267 Doktora Programı Danışman Değişikliği Bildirim Formu
FRM-0268 Doktora Programı İkinci Danışman Atama Talep Formu
FRM-0269 Doktora Programı Savunma Sınavı Sonrası Beyan Formu
FRM-0270 Doktora Programı Seminer Dersi Konu Bildirim Formu
FRM-0271 Doktora Programı Seminer Dersi Uygulama Formu
FRM-0272 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Atama Formu
FRM-0273 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu
FRM-0274 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu
FRM-0275 Doktora Programı Tez Önerisi Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu
FRM-0276 Doktora Programı Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanak Formu
FRM-0277 Doktora Programı Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
FRM-0278 Doktora Programı Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
FRM-0279 Doktora Programı Yeterlik Sınav Tutanak Formu
FRM-0280 Doktora Programı Yeterlik Sınavı Jüri Atama Formu
FRM-0281 Askerlik Sevk Tehir İstem Dilekçesi
FRM-0282 Askerlik Sevk Tehiri İptal Talebi Dilekçesi
FRM-0283 Ciltlenmemiş Tez İnceleme Formu
FRM-0284 Ciltlenmiş Tez İnceleme Formu (Eğitim Bilimleri Enstitüsü)
FRM-0285 Ciltlenmiş Tez Teslim Formu
FRM-0286 Ders Tanıtım ve Uygulama Bilgileri Formu
FRM-0287 Diğer Yükseköğretim Kurumlarından (Enstitülerden) Ders Alma İstem Dilekçesi
FRM-0288 Kayıt Sildirme Dilekçesi (Enstitüler için)
FRM-0289 Lisansüstü Kayıt Dondurma Dilekçesi
FRM-0290 Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu
FRM-0291 Ortak Lisansüstü Programlardan Ders Alma İstem Dilekçesi
FRM-0292 Ortak Programlar için Ortak Danışman Atama İstem Dilekçesi
FRM-0293 Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu (Enstitüler için)
FRM-0294 Program Dışı Alınan Derslerin Krediye Saydırılması için Başvuru Dilekçesi
FRM-0295 Tez Teslimi için Ek Süre Talep Dilekçesi
FRM-0296 Eğitim-Sertifika Programı Katılımcı Sağlık Formu (18 Yaşından Büyükler için)
FRM-0297 Eğitim-Sertifika Programı Katılımcı Sağlık Formu (18 Yaşından Küçükler için)
FRM-0302 Lisansüstü Program Katılımcı Listesi
FRM-0303 BÜDEM Kurs Başvuru Formu
FRM-0305 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Danışman Değişikliği Bildirim Formu
FRM-0306 Sıfır Atık Yönetimi Bina Bazlı Denetim Formu
FRM-0315 Atama Başvuru Formu (İdari Personel İçin)
FRM-0323 Genel Mal Bildirim Teslim Tutanağı
FRM-0324 Özlük İşleri Kontrol Formu
FRM-0325 Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi
FRM-0326 Öğrenci Staj Sicil Formu
FRM-0327 Ücretli Staj Eğitimi Bilgi Formu
FRM-0328 SHMYO Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Kontrol Listesi
FRM-0329 SHMYO Bahar Yarıyılı Eğitim- Öğretim Hazırlık Kontrol Listesi
FRM-0330 İş Takvimi (PUKO Döngüsü)
FRM-0331 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
FRM-0332 Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu
FRM-0333 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu
FRM-0334 Doktora Programı Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu
FRM-0335 Aday Memur Staj Değerlendirme Formu
FRM-0336 Personel Kimlik Kartı Teslim Tutanağı
FRM-0337 Çift Anadal (ÇAP) Sonuç Formu
FRM-0338 Muafiyet ve İntibak Sonuç Formu
FRM-0339 Yandal Sonuç Formu
FRM-0340 Hizmet İçi Eğitimler için Eğitmen Adayı Bilgi Formu (İdari Personel için)
FRM-0341 Sözleşmeli Personel Kadro Talep Formu
FRM-0342 Uluslararası Öğrenci Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu
FRM-0343 Uluslararası Öğrenci Kayıt ve Kontrol Formu
FRM-0344 Eğitim-Öğretim Hazırlık Kontrol Listesi
FRM-0345 Toplantı Katılım Tutanağı
FRM-0347 YÖK-Yabancı Dil Bursu Başvuru Formu
FRM-0348 Staj Başvuru Dilekçesi EK-1 (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
FRM-0349 Staja Başlama Belgesi EK-2 (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
FRM-0350 Staj Değerlendirme Belgesi EK-3 (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
FRM-0351 Staj Raporu EK-4 (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
FRM-0355 Görevden Ayrılma-İstifa Talep Formu
FRM-0356 Öğrenim Değerlendirme Talep Formu
FRM-0357 Hazırlık Eğitimi Değerlendirme Talep Formu
FRM-0358 Aylıksız İzne Ayrılma Talep Formu
FRM-0359 Hizmet Birleştirme Talep Formu
FRM-0360 Merkezi Yerleştirme (KPSS) Yoluyla Personel Talep Formu
FRM-0363 Uzaktan Çalışma Yöntemine Geçiş İçin Personel Talep Formu
FRM-0364 Esnek Çalışma Yöntemleri Hakkında Personel Taahhütnamesi
FRM-0365 İdari Personel Ödül Adayı Başvuru Formu
FRM-0366 İdari Personel Performans Değerlendirme Ön Bilgi Formu
FRM-0367 Devlet Memurları Yemin Belgesi
FRM-0369 Kişisel Veri Envanteri İşleme Formu
FRM-0374 İdari Personel Tenkis-Tahsis Onay Formu (Dolu Kadro)
FRM-0376 Karşlaştırma Cetveli Formu
FRM-0381 Süt İzni Dilekçe Formu
FRM-0383 Yazılım Geliştirme Öneri İstek Başvuru Formu
FRM-0402 İhtiyaç Duyulan İdari Personelin Öğrenim Alanı Tespitine Dair Görüş ve Öneri Formu
FRM-0403 İdari Personel Tenkis-Tahsis Onay Formu (Boş Kadro)
FRM-0404 KPSS Yerleştirmeleri Nitelik Onay Formu
FRM-0405 İdari İzin Talep Formu (Kronik Hastalık Sebebiyle)
FRM-0406 Asgari Kadroyu Aşan Kadrolar İçin Üniversite Yönetim Kurulu Kadro Kullanım İzin Formu
FRM-0407 Dolu İdari Kadro Derece Değişilik Listesi
FRM-0412 Boş Kadro Tenkis Tahsis Teklif Cetveli (İdari Personel İçin)
FRM-0413 Dolu Kadro Derece Değişiklik Cetveli (İdari Personel İçin)
FRM-0414 Evrak Teslim Zimmet Fişi
FRM-0419 İdari Personel Ödül Değerlendirme Komisyon Kararı Formu
FRM-0420 Avans İsteme Formu
FRM-0421 Harcama Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlisi Bildirim Formu
FRM-0422 Komisyon Oluşturma Formu (Şekil)
FRM-0427 Fiyat Teklif Mektubu
FRM-0428 İhtiyaç Formu
FRM-0439 Ders Planı Örneği (Yandal Programları İçin)
FRM-0440 Ders Planı Örneği (Çift Anadal Programları için)
FRM-0441 Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağı
FRM-0442 Bir Dönem Ek Süre Talep Dilekçesi (Enstitü için)
FRM-0443 Gelen Personel Özlük Dosyası Kontrol Formu
FRM-0444 Giden Personel Özlük Dosyası Kontrol Formu
FRM-0446 Yıllık İzin Talep Formu (İzin Planlanması için)
FRM-0447 Birim İçi Yıllık İzin Planlama Formu
FRM-0449 Hizmet Belgesi Talep Formu
FRM-0458 Aylıksız İzin Erken Dönüş Talep Formu
FRM-0468 Aday Memur Eğitimine Katılacak Personel Listesi
FRM-0470 Aday Memur Temel Eğitim Ders Programı
FRM-0471 Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel İmza Listesi
FRM-0472 Sınav Katılan Personel İmza Listesi
FRM-0477 Personel Terfi Takip Listesi
FRM-0478 Aylık Bazda Personel Terfi Takip Listesi
FRM-0479 Birimlere Göre Personel Terfi Takip Listesi
FRM-0480 Disiplin Dosya Durumu
FRM-0483 İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Bilgisinde Değişiklik Yapmak İsteyen Öğrenciler İçin Dilekçe
FRM-0490 Hijyen ve Sanitasyon Memnuniyet Anketi (Genel)
FRM-0492 Yemekhane Hijyen ve Sanitasyon Uygulamaları Memnuniyet Anketi (Çalışan, Öğrenci Ve Ziyaretçiler İçin)
FRM-0497 Genel Bina Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0498 Genel Çevre Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0499 Risk Analizi ve Değerlendirme Formu
FRM-0502 Temizlik Malzemesi Talep Formu
FRM-0503 Klima Bakım Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0504 Mescit Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0505 Mutfak Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0506 Sıfır Atık Teslim Takip Çizelgesi
FRM-0507 Tuvalet Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0508 Dezenfeksiyon Uygulama İşlem Formu
FRM-0516 İdari Personel Boş Kadro Derece Değişiklik Onay Formu
FRM-0517 Kadro Defteri
FRM-0518 İntibak Değerlendirme Formu
FRM-0521 Emeklilik Talep Dilekçesi
FRM-0526 Taşınır Ambarları Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0527 Birim İç Tetkik Raporu
FRM-0528 Birim İç Tetkik Kontrol Formu
FRM-0534 Makine Bakım Onarım Kontrol ve Takip Formu
FRM-0535 Toplantı Karar Tutanağı
FRM-0537 Ölüm Yardımı Ödeneği Talep Dilekçesi
FRM-0538 BÜDEM-Harç Ücreti İade Formu
FRM-0546 Erasmus Öğrenim Giden Öğrenci Başvuru Formu
FRM-0547 Erasmus Staj Giden Öğrenci Başvuru Formu
FRM-0550 Birim Bazında Ders Kayıtlanma İstatistikleri Bilgi Formu
FRM-0552 Aylık İzin Bildirim Formu
FRM-0554 Eğitim Talep Formu
FRM-0579 Belge Takip Formu
FRM-0580 Bölüm Açma Kontrol Formu (Akademik Birimler için)
FRM-0581 Çift Anadal Ders Planı Kontrol Formu (Akademik Birimler için)
FRM-0582 Ders Planı Değişiklik Kontrol Formu (Akademik Birimler için)
FRM-0583 İlk Defa Öğrenci Alma Kontrol Formu (Akademik Birimler için)
FRM-0584 Lisansüstü Program Açma Kontrol Formu (Akademik Birimler için)
FRM-0585 Yandal Ders Planı Kontrol Formu (Akademik Birimler için)
FRM-0586 Bölüm Açma Kontrol Formu (Eğitim Komisyonu Sekretaryası için)
FRM-0587 Çift Anadal Ders Planı Kontrol Formu (Eğitim Komisyonu Sekretaryası için)
FRM-0588 Ders Planı Değişiklik Kontrol Formu (Eğitim Komisyonu Sekretaryası için)
FRM-0589 İlk Defa Öğrenci Alma Kontrol Formu (Eğitim Komisyonu Sekretaryası için)
FRM-0590 Lisansüstü Program Açma Kontrol Formu (Eğitim Komisyonu Sekretaryası için)
FRM-0591 Yandal Ders Planı Kontrol Formu (Eğitim Komisyonu Sekretaryası için)
FRM-0592 Mal Beyanı Talep Formu (Genel veya Ek Beyan)
FRM-0593 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketi (Yıllık)
FRM-0594 Tübitak Proje Teşvik İkramiyesi Ödeme Talimatı Formu
FRM-0595 Gelen Evrak Kayıt Defteri
FRM-0596 Giden Evrak Kayıt Defteri
FRM-0597 Evrak Zimmet Defteri
FRM-0598 Vekalet Takip Formu
FRM-0599 PUKÖ Formu
FRM-0600 İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi Başvuruları Değerlendirme Tablosu
FRM-0601 Engelli Çocuğu Bulunan Kadın Personel için Fiili Hizmet Talep Formu
FRM-0602 Kurum Dışı Naklen Tayin İsteği Olan Personele Dair Görüşme Formu
FRM-0604 Naklen Atanan İdari Personele Dair Kontrol Formu
FRM-0605 YÖK Kariyer Liyakat Platformu Çağrı Giriş Talep Formu
FRM-0608 Makine-Malzeme Dezenfekte Temizlik Kontrol Formu
FRM-0611 İdari Personel Naklen Tayin Başvuru Değerlendirme Komisyonu Tutanağı
FRM-0612 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
FRM-0613 Gündem Teklif Kontrol Formu
FRM-0616 Özlük Dosyası Eksik Evrak Tespit Tutanağı
FRM-0617 Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Olması Talep Edilen Personel Listesi
FRM-0618 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Çalışma İzin Belgesi Teslim Tutanağı
FRM-0619 Depo Malzeme Giriş Formu
FRM-0620 Depo Malzeme Çıkış Formu
FRM-0622 Komisyon Karar Tutanağı
FRM-0623 Komisyon Kararı Sonrası Alınacak Dersler Listesi
FRM-0624 Genel Amaçlı Tutanak Formu
FRM-0625 Yürürlükteki Düzenleme Hakkında Paydaş Görüş Öneri Formu
FRM-0626 Görevde Yükselme Sınavı Açılmasına Yönelik Görüş Ve Öneri Anketi (İdari Personele Yönelik)
FRM-0627 Eğitim Faaliyeti Programı (Hizmet içi Eğitimler)
FRM-0629 Bilgisayar Format Talep Formu
FRM-0630 Yabancı Dil Tazminatı Talep Formu
FRM-0633 Yabancı Dil Tazminatı Talep Dilekçesi
FRM-0634 Evrak Dağıtım Personeli Günlük Hareket Raporu (Yerleşke dışı)
FRM-0635 Evrak Dağıtım Personeli Günlük Hareket Raporu (Yerleşke içi)
FRM-0636 Çift Anadal Programı Kayıt Formu
FRM-0637 Yandal Programı Kayıt Formu
FRM-0638 Hassas Görev Tespit Formu
FRM-0639 Hassas Görev Envanteri
FRM-0643 İş Yeri Uygulama Eğitimi Değerlendirme Formu
FRM-0644 Akredite Program Bilgileri Formu
FRM-0645 Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu
FRM-0646 Birim Web Sayfası ve Sosyal Medya Kullanıcıları Tespit Formu
FRM-0647 Birim Hizmet İçi Eğitim Talep Formu
FRM-0648 Hurda İmha Tutanağı
FRM-0649 Hurda Teslim Tutanağı
FRM-0650 Sıfır Atık Teslim Tutanağı
FRM-0654 Hizmet Standartaları Tablosu
FRM-0663 Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı
FRM-0671 Yıllık İzin Planlama Formu
FRM-0673 Teşekkür Belgesi Alması İçin Önerilen İdari Personel Değerlendirme Formu
FRM-0675 Toplantı Günden Karar Katılım Tutanağı
FRM-0693 Arşiv Araştırması Yapılması Talep Edilen Kişi Bilgileri
FRM-0695 Sürekli Görev Yolluğu Talep Dilekçesi
FRM-0696 2547 Sayılı Kanunun 31 İnci Maddesi Uyarınca Görevlendirilmesi Yapılacak Derse Ait Bilgiler
FRM-0702 Hes Kodu Veri Toplama Formu
FRM-0703 Aylık Kadro Kontrol Formu
FRM-0704 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (Erasmus Kapsamında Görevlendirmeler)
FRM-0705 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (Proje Kapsamında Olan Görevlendirmeler için)
FRM-0706 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (Yönerge Kapsamında Olan Görevlendirmeler için)
FRM-0707 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
FRM-0708 Danışman Görüşme Formu
FRM-0709 Ders Saydırma ve Muafiyet Dilekçesi (Enstitü için)
FRM-0710 İdari Kadro Kontenjan Dağılımı ve Atama Takip Formu
FRM-0720 Aylık Maaş Kontrol Formu
FRM-0721-0727 Ders Dosyası Formları