image/svg+xml
image/svg+xml

Formlar

Öğrenci İşlemleri İle İlgili Formlar

FRM-0029 Öneri İstek Memnuniyet Şikayet Formu
FRM-0072 45 Kredi +1 Ders Alma Başvuru Formu
FRM-0073 Af Başvuru Dilekçesi
FRM-0074 Çakışan Ders-Dersler için Dilekçe Örneği
FRM-0075 Çakışan Sınav-Sınavlar için Dilekçe Örneği
FRM-0076 Çift Anadal-Yandal Başvuru Formu
FRM-0077 Çift Anadal-Yandal Ders Alma Dilekçesi
FRM-0078 Ders Ekle-Sil Formu
FRM-0079 Ders Muafiyet Talep Formu
FRM-0080 Ders Sildirme Formu
FRM-0081 Ders Telafi Formu
FRM-0082 Ek Sınav Müracaat Formu
FRM-0083 Geçiçi Mezuniyet Belge Talep Formu
FRM-0084 Genel Amaçlı Dilekçe Örneği
FRM-0085 Harç Ücreti İade Formu
FRM-0086 İlişik Kesme Formu (Enstitüler için)
FRM-0087 İlişik Kesme Formu (Fakülte-Yüksekokul- MYO'lar için)
FRM-0088 Kayıt Açtırma Formu
FRM-0089 Kayıt Dondurma Başvuru Formu
FRM-0090 Kayıt Sildirme Dilekçesi
FRM-0092 Mazeret Sınavı Başvuru Formu
FRM-0093 Mazeretli Kayıt Yaptırma Talep Formu
FRM-0094 Not Düzeltme Formu
FRM-0095 Not Yükseltme Amacıyla Bütünleme Sınavına Girme Talep Formu
FRM-0096 Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi
FRM-0097 Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu
FRM-0100 Seçmeli Ders Sildirme Formu
FRM-0101 Sınav Notuna İtiraz Formu
FRM-0106 Tek Ders Sınavı Başvuru Formu
FRM-0107 Transkript İstem Dilekçesi
FRM-0108 Yaz Okulu Ders Alma Başvuru Formu
FRM-0109 Yeni Diploma Talep Formu (Zayi Durumunda)
FRM-0110 Dersi Tekrar Alma Dilekçesi (Genel Not Ortalamasını Yükseltmek için)
FRM-0113 Bölüm Açma Başvuru Dosyası Formu
FRM-0114 Ders Değişilik Formu
FRM-0115 Ders Planı Örneği (Lisans Programlar için)
FRM-0116 Ders Planı Örneği (Lisanüstü Programlar için)
FRM-0117 Ders Planı Örneği (Önlinsans Programlar için)
FRM-0118 Kontenjan Talebi Dosyası Formu
FRM-0119 Program İle İlgili Bilgiler Şablonu

--------------------------------------------------------------------

Personel İşlemleri İle İlgili Formlar

FRM-0121 Aile Durum Bildirim Formu
FRM-0122 Aile Yardım Bildirim Formu
FRM-0130 Doğum İzni Dilekçesi
FRM-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi
FRM-0138 Görev Yeri Belgesi Talep Formu
FRM-0147 Kadro İlerleme Tablosu Formu
FRM-0167 Personel İlişik Kesme Belgesi
FRM-0168 Personel Kimliği (Akıllı Kart) İstek Formu
FRM-0169 Personel Nakil Bildirimi
FRM-0175 Tebliğ Tebellüğ Belgesi
FRM-0183 Yıllık İzin Formu
FRM-0191 Maaş Promosyon Dilekçesi (Anlaşma sonrası katılım)

FRM-0497 Genel Bina Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0502 Temizlik Malzemesi Talep Formu
FRM-0503 Klima Bakım Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0504 Mescit Temizlik Planı ve Kontrol Formu
FRM-0506 Sıfır Atık Teslim Takip Çizelgesi
FRM-0508 Dezenfeksiyon Uygulama İşlem Formu