image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Süreçleri


İAŞ-0013 Personel SGK Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0018 Derece ve Kademe Terfi işlemleri
İAŞ-0019 Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri
İAŞ-0025 Aile Durum Beyannamesi İşlemleri
İAŞ-0030 Askerlik İşlemleri Ve Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi İşlemleri
İAŞ-0031 Bilgilerin Elektronik Ortama Aktarılması İşlemleri
İAŞ-0032 Disiplin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0033 Doğum Yardımı Başvuru İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0034 Gelen Giden Evrak Kayıt Ve Posta İşlemleri İş Akış
İAŞ-0035 İç Kontrol Eylem Planı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0036 İmza Ve Mühür Örneği İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0037 İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0038 Kurum Dışı Ve Kurum İçi Bilgi Talebi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0039 Kurum Dışı Ve Kurum İçi Birimlerden Gelen Duyuru Yazıları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0041 Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Durumu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0042 Mevzuat İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0043 Performans Programı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0044 Sendika Ve Kurum İdari Kurul Kararları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0045 Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0051 Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler
İAŞ-0052 Personelin Derece, Kademe Ve Kıdem Terfi İşlemleri
İAŞ-0053 Personelin Hizmet Birleştirme, Eğitim İntibak İşlemleri
İAŞ-0054 Tazminat Ve Yan Ödeme Cetvellerinin Hazırlanması
İAŞ-0055 Vekalet İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0057 Arşivleme İşlemleri ve Yeni Dosyaların Açılması İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0059 Hizmetçi Eğitim Programıyla İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0061 Eğitim-Öğretim Danışmanlığı İş Akış Şeması
İAŞ-0062 Kurumlar Arası Öğrenci Yatay Geçişi İş Akış Şeması
İAŞ-0063 Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0064 Muafiyet Ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0065 Staj Uygulaması İş Akışı
İAŞ-0066 Ödev Değerlendirme İş Akış Şeması
İAŞ-0067 Sınav Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0068 Sınav Notuna İtiraz İş Akış Şeması
İAŞ-0069 Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0070 Yatay Geçiş Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0071 Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0072 Mazeret Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0073 Ders Planı ve Ders Değişiklik İşlemleri İş Akış Şeması 
İAŞ-0074 Öğrenci Kayıt Silme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0075 Ders İçeriği İş Akış Şeması
İAŞ-0076 Ders Devamsızlık Takipleri
İAŞ-0077 Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0078 Mezuniyet Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0079 Öğrenci Burs İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0080 Ders Muafiyet İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0081 Haftalık Ders Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0082 Lisans Öğrenci Bitirme Ödevi Danışmanlığı İş Akış Şeması
İAŞ-0083 Öğrenci Yeni Kayıt İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0084 Özel Öğrenci İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0085 Sisteme Girilen Sınav Sonuçları Ve Mezuniyet Bilgisi İş Akış Şeması
İAŞ-0086 %10’luk Başarı Dilimine Giren İkinci Öğretim Öğrencilerinin Tespiti Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0089 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Çalıştırma İş Akış Şeması
İAŞ-0090 Katkı İadeleri Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0091 Staj Yapan Öğrencilerin Sgk Prim Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0092 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Teminat İadesi İş Akışı
İAŞ-0093 Yemek Bursu Hizmeti İş Akış Şeması
İAŞ-0099 Mal Ve Hizmet Alım İhaleleri İş Akışı
İAŞ-0100 Doğrudan Temin İş Akışı
İAŞ-0102 Yurt İçi Ve Yurt Dışı Yolluk Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0104 Bütçe İptal İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0105 Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0106 İkinci Öğretim Gelirlerinin Takip ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0108 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0109 Ödenek Aktarma İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0110 Ödenek Ekleme Belgesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0111 Ödenek Gönderme Belgesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0112 Performans Programı Hazırlıma Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0113 Tenkis Belgesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0118 %10 Doğrudan Temin Limitlerinin Tespiti İş Akış Şeması
İAŞ-0120 Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0121 Bütçe Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0122 Hassas Görevler Listesinin Güncellenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0123 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu’nun Hazırlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0124 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Altı Aylık Değerlendirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0125 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Oluşturulması İş Akış Şeması
İAŞ-0129 Stratejik Plan Durum Analizi İş Akış Şeması
İAŞ-0130 Stratejik Plan Farklılaşma Stratejisi İş Akış Şeması
İAŞ-0131 Stratejik Plan Geleceğe Bakışın Belirlenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0132 Stratejik Plan Hazırlık Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0133 Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirme Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0136 Beyanname İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0138 Hurda Taşınırların Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0139 İcra-BES-Nafaka-Sendika-Kefalet-SGK-Emsan Kesintisi İş Akış Şeması
İAŞ-0140 Kamu Zararı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0142 Kira Tahsilat işlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0143 Ödeme İşemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0144 Bağış ve Yardım Alınan Taşınırların Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0145 Taşınır Devir İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0146 Taşınır Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0149 Tüketim Malzemelerinin Dönem Çıkış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0151 Yolluk Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0170 Doğrudan Temin Yoluyla Bakım Onarım İşleri İş Akış Şeması
İAŞ-0177 E-posta açma şifre sıfırlama iş akışı
İAŞ-0178 Kartlı Geçiş Sistemi İş Akış Şeması
İAŞ-0179 Sistem ve Network Arızaları İş Akış Şeması
İAŞ-0180 Teknik Servis İş Akış Şeması
İAŞ-0181 UBYS Yeni Kullanıcı Tanımı ve Şifre Talebi İş Akış Şeması
İAŞ-0182 Web Sayfa Adresi ve Yetki Verilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0183 Yazılım Talep Geliştirme İş Akış Şeması
İAŞ-0192 Lisansüstü Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0193 Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0194 Lisansüstü Ders Muafiyet İş Akış Şeması
İAŞ-0195 Lisansüstü Mezuniyet İş Akış Şeması
İAŞ-0196 Lisansüstü Öğrenci Alım İlanının Yayınlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0197 Lisansüstü Program Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0202 Enstitü Misafir Öğrenci Kabul Etme İş Akış Şeması
İAŞ-0203 Enstitü Öğrencilerin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0204 Enstitü Özel Öğrenci Alımı İş Akış Şeması
İAŞ-0206 Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet İş Akış Şeması
İAŞ-0207 Enstitü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul İş Akış Şeması
İAŞ-0210 Doktora Yeterlik Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0211 Çap Ve Yan Dal Kayıt-Kabul İşlemleri
İAŞ-0212 Erasmus+ Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
İAŞ-0213 Erasmus+ Giden Öğrenim Hareketliliği
İAŞ-0214 Erasmus+ Giden Staj Hareketliliği
İAŞ-0215 Farabi Gelen Öğrenci
İAŞ-0216 Farabi Giden Öğrenci
İAŞ-0217 İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt
İAŞ-0221 Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Gelen Öğrenci
İAŞ-0222 Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci
İAŞ-0225 Uluslararası Öğrenci Seçimi İş Akışı
İAŞ-0226 Zorunlu Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt
İAŞ-0231 TÜBİTAK Projesi İş Akış Şeması
İAŞ-0250 Ambar Devir Ve Sayım İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0251 Hurdaya Ayırma İş Akış Şeması
İAŞ-0252 Sayım Ve Sonrasında Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması
İAŞ-0253 Tüketim Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması
İAŞ-0254 Zimmet İade İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0255 Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0256 Bağış Veya Yardım Alınan Taşınırların Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0257 Zimmete Verme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0258 Satın Alınan Taşınırların Girişi İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0259 Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması
İAŞ-0261 Etiket Ve Barkod İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0270 Genel Sekreterlik Yazışmalar İş Akış Şeması
İAŞ-0272 Lojistik Yönetim Sistemi (LYS) İş Akış Şeması
İAŞ-0273 Birim Gelen-Giden Evrak Kaydı-Sevki (KEP) İş Akış Şeması
İAŞ-0274 Senato, Yönetim Ve Disiplin Kurulu Sekreteryası İş Akış Şeması
İAŞ-0277 Lisans Destek Ve Doktora Burslarının Ödenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0278 Mevzuatların Kabul Edilmesi Ve Yayımlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0279 Sağlık Raporu İş Akış Şeması
İAŞ-0280 Öğrenci Kulübü Kuruluşu İş Akışı
İAŞ-0281 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvurusu
İAŞ-0282 Erasmus+ Personel Eğitim Alma Ve Ders Verme Hareketliliği Başvurusu
İAŞ-0283 Maaş Ödeme İş Akışı
İAŞ-0285 Giyecek Yardımı İş Akışı
İAŞ-0294 100-2000 Doktora Bursu İş Akışı
İAŞ-0295 Bölüm Açma İş Akışı
İAŞ-0296 Diploma ve Diploma Eki Basımı İş Akışı
İAŞ-0297 Eğitim Komisyonu Toplantısı İş Akışı
İAŞ-0298 Mezuniyet Nedeniyle İlişik Kesme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0299 Not Giriş İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0300 Öğrenci Alımı İş Akışı
İAŞ-0301 Öğrenci Askerlik İşlemleri (Ek-C2 Belgesi) İş Akışı
İAŞ-0302 Öğrenci Belgesi, Transkript Belgesi, Disiplin Belgesi, Ders İçeriklerini Gösteren Belge Verme İş Akışı
İAŞ-0303 Öğrenci Kimlik Kartı Basımı İş Akışı
İAŞ-0304 Öğrenci Otomasyon Sisteminde Değişiklik, Yenilik Yapılması İş Akışı
İAŞ-0305 Öğrenci Pasaportu İş Akışı
İAŞ-0306 Öğrenci Verilerinin UBYS'ye Aktarımı İş Akışı
İAŞ-0307 Öğrenciler İle İlgili Resmi Yazışmalar
İAŞ-0308 Öğrencilerin Kendi İsteği ile Kayıt Sildirmesi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0309 Personel Sağlık Raporunun Hastalık İzin Onayına Dönüştürülmesi İş Akışı (ÖİDB)
İAŞ-0310 Sınav Programı Hazırlanması İş Akışı
İAŞ-0311 Uluslararası Öğrenci Kaydı İş Akışı
İAŞ-0312 Yükseköğretim Kurulu Destek Bursu İş Akışı
İAŞ-0313 Yüzde On, Onur ve Yüksekonur Verme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0314 Katkı Payı Öğrenim Ücretleri Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0315 Önlisans-Lisans Program Açma İş Akışı
İAŞ-0317 İdari Personel Ödül Başvuru ve Değerlendirme İş Akış ŞemasıİAŞ-0000: ÖİDB Sürekli İşçi Çalışma İş Akışı

-------------------------------------------------------------------------------

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan iş akış süreçleri için tıklayınız.