image/svg+xml
image/svg+xml

İŞ AKIŞ ŞEMALARI


İAŞ-0062 Kurumlar Arası Öğrenci Yatay Geçişi İş Akış Şeması
İAŞ-0063 Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0064 Muafiyet Ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0065 Staj Uygulaması İş Akışı
İAŞ-0066 Ödev Değerlendirme İş Akış Şeması
İAŞ-0067 Sınav Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0068 Sınav Notuna İtiraz İş Akış Şeması
İAŞ-0069 Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0070 Yatay Geçiş Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0071 Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0072 Mazeret Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0073 Ders Planı Ve Ders İçerikleri Güncelleme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0074 Öğrenci Kayıt Silme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0075 Ders İçeriği İş Akış Şeması
İAŞ-0076 Ders Devamsızlık Takipleri
İAŞ-0077 Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0078 Mezuniyet Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0079 Öğrenci Burs İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0080 Ders Muafiyet İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0081 Haftalık Ders Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0082 Lisans Öğrenci Bitirme Ödevi Danışmanlığı İş Akış Şeması
İAŞ-0083 Öğrenci Yeni Kayıt İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0084 Özel Öğrenci İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0085 Sisteme Girilen Sınav Sonuçları Ve Mezuniyet Bilgisi İş Akış Şeması
İAŞ-0086 %10’luk Başarı Dilimine Giren İkinci Öğretim Öğrencilerinin Tespiti Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0090-Katkı İadeleri Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0091-Staj Yapan Öğrencilerin Sgk Prim Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0092-Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Teminat İadesi İş Akışı
İAŞ-0093-Yemek Bursu Hizmeti İş Akış Şeması
İAŞ-0100-Doğrudan Temin İş Akışı
İAŞ-0190 Enstitü Yeni Öğrenci Alımı İş Akış Şeması
İAŞ-0196 Lisansüstü Öğrenci Alım İlanının Yayınlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0204 Enstitü Özel Öğrenci Alımı İş Akış Şeması
İAŞ-0211 Çap Ve Yan Dal Kayıt-Kabul İşlemleri
İAŞ-0212 Erasmus+ Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
İAŞ-0213 Erasmus+ Giden Öğrenim Hareketliliği
İAŞ-0214 Erasmus+ Giden Staj Hareketliliği
İAŞ-0215 Farabi Gelen Öğrenci
İAŞ-0216 Farabi Giden Öğrenci
İAŞ-0221 Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Gelen Öğrenci
İAŞ-0222 Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci
İAŞ-0225 Uluslararası Öğrenci Seçimi İş Akışı
İAŞ-0270 Genel Sekreterlik Yazışmalar İş Akış Şeması
İAŞ-0277 Lisans Destek Ve Doktora Burslarının Ödenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0279 Sağlık Raporu İş Akış Şeması

-------------------------------------------------------------

BÖLÜM AÇMA İŞ AKIŞI

DİPLOMA VE DİPLOMA EKİ BASIMI İŞ AKIŞI

EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANTISI İŞ AKIŞI

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TAHSİLATI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

MEZUNİYET İLE KAYIT SİLME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

NOT GİRİŞİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

ÖĞRENCİ ALIMI İŞ AKIŞI

ÖĞRENCİ ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ (EK-C2 BELGESİ) İŞ AKIŞI

ÖĞRENCİ BELGESİ, TRANSKRİPT BELGESİ, DİSİPLİN BELGESİ, DERS İÇERİKLERİNİ GÖSTEREN BELGE VERME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI BASIMI İŞ AKIŞI

ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK, YENİLİK YAPILMASI İŞ AKIŞI

ÖĞRENCİ PASAPORTU İŞ AKIŞI

ÖĞRENCİ VERİLERİNİN UBYS’YE AKTARIMI İŞ AKIŞI


SÜREKLİ İŞÇİ İŞ AKIŞI

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DESTEK BURSU İŞ AKIŞI

%10 , ONUR VE YÜKSEK ONUR BELGESİ VERME İŞ AKIŞI

100-2000 DOKTORA BURSU İŞ AKIŞI