image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Süreçleri


İAŞ-0013 Personel SGK Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0019 Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri
İAŞ-0033 Doğum Yardımı Başvuru İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0036 İmza Ve Mühür Örneği İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0037 İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0038 Kurum Dışı ve Kurum İçi Bilgi Talebi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0040 Kurum Kimlik Kart İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0048 İdari Personel Emeklilik, İstifa Ve Kurumdan Naklen Ayrılma İşlemleri
İAŞ-0062 Kurumlar Arası Öğrenci Yatay Geçişi İş Akış Şeması
İAŞ-0063 Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0064 Muafiyet Ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0068 Sınav Notuna İtiraz İş Akış Şeması
İAŞ-0069 Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0070 Yatay Geçiş Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0071 Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0072 Mazeret Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0073 Ders Planı ve Ders Değişiklik İşlemleri İş Akış Şeması 
İAŞ-0074 Öğrenci Kayıt Silme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0075 Ders İçeriği İş Akış Şeması
İAŞ-0077 Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0078 Mezuniyet Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0079 Öğrenci Burs İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0080 Ders Muafiyet İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0083 Öğrenci Yeni Kayıt İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0084 Özel Öğrenci İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0086 %10’luk Başarı Dilimine Giren İkinci Öğretim Öğrencilerinin Tespiti Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0091 Staj Yapan Öğrencilerin Sgk Prim Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0092 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Teminat İadesi İş Akışı
İAŞ-0093 Yemek Bursu Hizmeti İş Akış Şeması
İAŞ-0100 Doğrudan Temin İş Akışı
İAŞ-0190 Enstitü Yeni Öğrenci Alımı İş Akış Şeması
İAŞ-0192 Lisansüstü Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0193 Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0194 Lisansüstü Ders Muafiyet İş Akış Şeması
İAŞ-0195 Lisansüstü Mezuniyet İş Akış Şeması
İAŞ-0196 Lisansüstü Öğrenci Alım İlanının Yayınlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0197 Lisansüstü Program Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0201 Lisansüstü Uzmanlık Alan Dersinin Açılması İş Akış Şeması
İAŞ-0202 Enstitü Misafir Öğrenci Kabul Etme İş Akış Şeması
İAŞ-0203 Enstitü Öğrencilerin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0204 Enstitü Özel Öğrenci Alımı İş Akış Şeması
İAŞ-0206 Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet İş Akış Şeması
İAŞ-0207 Enstitü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul İş Akış Şeması
İAŞ-0211 Çap Ve Yan Dal Kayıt-Kabul İşlemleri
İAŞ-0212 Erasmus+ Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
İAŞ-0213 Erasmus+ Giden Öğrenim Hareketliliği
İAŞ-0214 Erasmus+ Giden Staj Hareketliliği
İAŞ-0215 Farabi Gelen Öğrenci
İAŞ-0216 Farabi Giden Öğrenci
İAŞ-0217 İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt
İAŞ-0221 Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Gelen Öğrenci
İAŞ-0222 Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci
İAŞ-0223 Ortak Dersler Sınav Programı Hazırlama
İAŞ-0224 Ortak Dersler Sınavların Gerçekleştirilmesi
İAŞ-0225 Uluslararası Öğrenci Seçimi İş Akışı
İAŞ-0226 Zorunlu Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt
İAŞ-0254 Zimmet İade İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0272 Lojistik Yönetim Sistemi (LYS) İş Akış Şeması
İAŞ-0277 Lisans Destek Ve Doktora Burslarının Ödenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0280 Öğrenci Kulübü Kuruluşu İş Akışı
İAŞ-0281 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvurusu
İAŞ-0294 100-2000 Doktora Bursu İş Akışı
İAŞ-0295 Bölüm Açma İş Akışı
İAŞ-0296 Diploma ve Diploma Eki Basımı İş Akışı
İAŞ-0297 Eğitim Komisyonu Toplantısı İş Akışı
İAŞ-0298 Mezuniyet Nedeniyle İlişik Kesme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0299 Not Giriş İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0300 Öğrenci Alımı İş Akışı
İAŞ-0301 Öğrenci Askerlik İşlemleri (Ek-C2 Belgesi) İş Akışı
İAŞ-0302 Öğrenci Belgesi, Transkript Belgesi, Disiplin Belgesi, Ders İçeriklerini Gösteren Belge Verme İş Akışı
İAŞ-0303 Öğrenci Kimlik Kartı Basımı İş Akışı
İAŞ-0304 Öğrenci Otomasyon Sisteminde Değişiklik, Yenilik Yapılması İş Akışı
İAŞ-0305 Öğrenci Pasaportu İş Akışı
İAŞ-0306 Öğrenci Verilerinin UBYS'ye Aktarımı İş Akışı
İAŞ-0307 Öğrenciler İle İlgili Resmi Yazışmalar
İAŞ-0308 Öğrencilerin Kendi İsteği ile Kayıt Sildirmesi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0309 Personel Sağlık Raporunun Hastalık İzin Onayına Dönüştürülmesi İş Akışı (ÖİDB)
İAŞ-0310 Sınav Programı Hazırlanması İş Akışı
İAŞ-0311 Uluslararası Öğrenci Kaydı İş Akışı
İAŞ-0312 Yükseköğretim Kurulu Destek Bursu İş Akışı
İAŞ-0313 Yüzde On, Onur ve Yüksekonur Verme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0314 Katkı Payı Öğrenim Ücretleri Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0315 Önlisans-Lisans Program Açma İş Akışı
-------------------------------------------------------------------------------


İAŞ-0000: ÖİDB Sürekli İşçi Çalışma İş Akışı

-------------------------------------------------------------------------------

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan iş akış süreçleri için tıklayınız.