image/svg+xml
image/svg+xml

İŞ AKIŞ ŞEMALARI


İAŞ-0013: Personel Sgk Giriş İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0019: Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0033: Doğum Yardımı Başvuru İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0036: İmza ve Mühür Örneği İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0037: İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0038: Kurum Dışı ve Kurum İçi Bilgi Talebi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0040: Kurum Kimlik Kart İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0048: İdari Personel Emeklilik, İstifa ve Kurumdan Naklen Ayrılma İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0068: Sınav Notuna İtiraz İş Akışı
İAŞ-0071: Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi İş Akışı
İAŞ-0072: Mazeret Sınavı İş Akışı
İAŞ-0073: Ders Planı ve Ders İçerikleri Güncelleme İş Akışı
İAŞ-0075: Ders İçeriği İş Akışı
İAŞ-0077: Ders Açma İş Akışı
İAŞ-0078: Mezuniyet Süreci İş Akışı
İAŞ-0079: Öğrenci Burs İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0083: Öğrenci Yeni Kayıt İşlemi İş Akışı
İAŞ-0086: %10’luk Başarı Dilimine Giren İkinci Öğretim Öğrencilerinin Tespiti İş Akışı
İAŞ-0091: Staj Yapan Öğrencilerin Sgk Prim Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0092: Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Teminat İadesi İş Akışı
İAŞ-0093: Yemek Bursu Hizmeti İş Akışı
İAŞ-0100: Doğrudan Temin İş Akışı
İAŞ-0190: Enstitü Yeni Öğrenci Alımı İş Akış Şeması
İAŞ-0195: Lisansüstü Mezuniyet İş Akış Şeması
İAŞ-0196: Lisansüstü Öğrenci Alım İlanının Yayınlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0201: Lisansüstü Uzmanlık Alan Dersinin Açılması İş Akış Şeması
İAŞ-0202: Enstitü Misafir Öğrenci Kabul Etme İş Akış Şeması
İAŞ-0206: Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet İş Akış Şeması
İAŞ-0207: Enstitü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul İş Akış Şeması
İAŞ-0211: Çap Ve Yan Dal Kayıt-Kabul İşlemleri
İAŞ-0212: Erasmus+ Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
İAŞ-0213: Erasmus+ Giden Öğrenim Hareketliliği
İAŞ-0214: Erasmus+ Giden Staj Hareketliliği
İAŞ-0215: Farabi Gelen Öğrenci
İAŞ-0216: Farabi Giden Öğrenci
İAŞ-0217: İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt
İAŞ-0221: Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Gelen Öğrenci
İAŞ-0222: Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci
İAŞ-0223: Ortak Dersler Sınav Programı Hazırlama
İAŞ-0224: Ortak Dersler Sınavların Gerçekleştirilmesi
İAŞ-0226: Zorunlu Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt
İAŞ-0254: Zimmet İade İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0272: Lojistik Yönetim Sistemi (LYS) İş Akış Şeması
İAŞ-0280: Öğrenci Kulübü Kuruluşu İş Akışı
İAŞ-0281: Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvurusu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İAŞ-0294: 100-2000 Doktora Bursu İş Akışı
İAŞ-0295: Bölüm Açma İş Akışı
İAŞ-0296: Diploma ve Diploma Eki Basımı İş Akışı
İAŞ-0297: Eğitim Komisyonu Toplantısı İş Akışı
İAŞ-0298: Mezuniyet İle Kayıt Silme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0299: Not Girişi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0300: 
Öğrenci Alımı İş Akışı
İAŞ-0301: Öğrenci Askerlik Tecil İşlemleri (Ek-C2 Belgesi) İş Akışı
İAŞ-0302: Öğrenci Belgesi, Transkript Belgesi, Disiplin Belgesi, Ders İçeriklerini Gösteren Belge Verme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0303: Öğrenci Kimlik Kartı Basımı İş Akışı
İAŞ-0304: Öğrenci Otomasyon Sisteminde Değişiklik, Yenilik Yapılması İş Akışı
İAŞ-0305: Öğrenci Pasaportu İş Akışı
İAŞ-0306: Öğrenci Verilerinin Ubys’ye Aktarımı İş Akışı
İAŞ-0307: Öğrencilerle İlgili Resmi Yazışmalar İş Akışı
İAŞ-0308: Öğrencinin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirmesi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0309: Personel Sağlık Raporunun Hastalık İzin Onayına Dönüştürülmesi İş Akışı
İAŞ-0310: Sınav Programı Hazırlanması İş Akışı
İAŞ-0311: Uluslararası Öğrenci Kaydı İş Akışı
İAŞ-0312: Yükseköğretim Kurulu Destek Bursu İş Akışı
İAŞ-0313: Yüzde On, Onur ve Yüksek Onur Belgesi Verme İş Akışı
İAŞ-0314: Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin Tahsilatı İşlemleri İş Akışı

İAŞ-0000: ÖİDB Sürekli İşçi Çalışma İş Akışı

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından yayınlanan iş akış süreçleri için tıklayınız.