image/svg+xml
image/svg+xml

2014 Yılı Değerleri


2014 Yılı ÖSYS Adayların Yükseköğretim Programlarına İlişkin Tercihleri

2014 Yılı ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları

2014 Yılı ÖSYS Adayların Yükseköğretim Programlarına İlişkin Tercihleri

BAZI İSTATİSTİKSEL VERİLER (16.10.2014)

1-Yıllara göre Öğrenci Sayıları Dağılımı      
2-Yıllara göre Öğretim Faaliyetinde Bulunan Akademik Birimlerin Dağılımı      
3-2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yatay Geçiş ile Giden ve Gelen Öğrenci Sayıları     
4-Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayılarının Akademik Birimlere ve Ülkelere Göre Dağılımı     
5-Üniversitemizce Öğrencilerimize Sağlanan Burs vb. Mali Destekler     
6-Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayıları     
7-Öğrencilerin Eğitim Düzeylerine ve Cinsiyetlerine göre Dağılımı      
8-Öğrenci Sayılarının Akademik Birimlere Göre Dağılımı      
9-Yıllara göre Kontenjanlar ve Kayıt Bilgileri      
10-Üniveristemiz Öğrencilerinin Bölgelere ve İllere göre Dağılımı    
11-Mezun Öğrenci Sayılarının Yıllarara göre ve Akademik Birimlere göre Dağılımı