image/svg+xml
image/svg+xml

2015 Yılı Değerleri

BAZI İSTATİSTİKSEL VERİLER (26.11.2015)

1-Yıllara göre Öğrenci Sayıları Dağılımı       

2-Yıllara göre Öğretim Faaliyetinde Bulunan Akademik Birimlerin Dağılımı      

3-2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yatay Geçiş ile Giden ve Gelen Öğrenci Sayıları      

4-Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayılarının Akademik Birimlere ve Ülkelere Göre Dağılımı      

5-Üniversitemizce Öğrencilerimize Sağlanan Burs vb. Mali Destekler     

6-Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayıları    

7-Öğrencilerin Eğitim Düzeylerine ve Cinsiyetlerine göre Dağılımı     

8-Öğrenci Sayılarının Akademik Birimlere Göre Dağılımı      

9-Yıllara göre Kontenjanlar ve Kayıt Bilgileri     

10-Üniveristemiz Öğrencilerinin Bölgelere ve İllere göre Dağılımı    

11-Mezun Öğrenci Sayılarının Yıllarara göre ve Akademik Birimlere göre Dağılımı