image/svg+xml
image/svg+xml

2013 Yılı Değerleri


2013 Yılı ÖSYS Adayların Yükseköğretim Programlarına İlişkin Tercihleri 

2013 Yılı ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları 

BAZI İSTATİSTİKSEL VERİLER (15.11.2013)

1-Yıllara göre Öğrenci Sayıları Dağılımı     
2-Yıllara göre Öğretim Faaliyetinde Bulunan Akademik Birimlerin Dağılımı     
3-2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yatay Geçiş ile Giden ve Gelen Öğrenci Sayıları      
4-Üniversitemizce Öğrencilerimize Sağlanan Burs vb. Mali Destekler     
5-Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayıları     
6-Öğrencilerin Eğitim Düzeylerine ve Cinsiyetlerine göre Dağılımı      
7-Öğrenci Sayılarının Akademik Birimlere Göre Dağılımı      
8-Engelli Öğrenci Sayısı    
9-Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayılarının Akademik Birimlere ve Ülkelere Göre Dağılımı      
10-Üniveristemiz Öğrencilerinin Bölgelere ve İllere göre Dağılımı      
11-Mezun Öğrenci Sayılarının Yıllarara göre ve Akademik Birimlere göre Dağılımı