image/svg+xml
image/svg+xml

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Mevzuatı


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği


Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik

Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

Yurtdışından Yurtiçine Yatay Geçiş Esasları

3713 Özel Öğrenci Statüsü Esasları

Yükseköğretim Kurulunun Yüzde 10' a Giren Öğrenciler için Belirlediği Esaslar

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 6569 Sayılı Kanunun Uygulama Esasları

İkamet İzni Başvuru İşlemleri Hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Uygulanmasına ilşikin Usul ve Esaslar


Ek Madde 1  Yatay Geçiş Uygulama Esasları

Ek Madde 2 Uyarınca Mısır ve Suriye'den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar


Ek Madde 2 Uyarınca Yemen'den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar