image/svg+xml
image/svg+xml

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Mevzuatı


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (11.03.2023-32129 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlükten kaldırılmıştır.)
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik
Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
Yurtdışından Yurtiçine Yatay Geçiş Esasları
3713 Özel Öğrenci Statüsü Esasları
Bartın Üniversitesi Yüzde Ona Girecek Öğrencilerin Tespit Edilmesine Dair Esaslar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 6569 Sayılı Kanunun Uygulama Esasları
İkamet İzni Başvuru İşlemleri Hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Uygulanmasına ilşikin Usul ve Esaslar
Ek Madde 1  Yatay Geçiş Uygulama Esasları
Ek Madde 2 Uyarınca Mısır ve Suriye'den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar
Ek Madde 2 Uyarınca Yemen'den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar